Bench

Námestie pre ľudí event, 2012
with 3 activists

Bench made of wooden palettes, as a sign for the city magistrate that at this place, Kamenné square, is missing a place for siting. At the same time, there were proposals to cut beatiful and healthy tree with large shade, bench is trying to protect it and to bring people to feel its value.

Zámer vybudovať lavičku vznikol jednoducho: pod stromom Paulínie v Bratislave predsa vždy sedávali ľudia, čakajúci alebo odpočívajúci na Kamennom námestí. Kus betónu, ktorý strom vytrhol, sa na to ponúkal. Ale zároveň pôsobil príliš nekultivovane na aktívne centrum mesta. Išlo nám o to, poukázať na tento problém konštruktívne, teda dočasnou lavičkou z europaliet, ukázať ako jednoducho a užitočne sa dá tento problém vyriešiť. Lavička sa nesnaží byť dokonalá, je doslova zbúchaná na mieste z celých paliet a ich zvyškov a natretá lakom proti dažďu a vlhkosti, ale dúfame, že keď po nejakom čase doslúži, verejnosť posilnená stratou fungujúcej lavičky prejaví svoj záujem, možno nielen o lavičku, ale aj o strom a celé námestie. O potrebe a záujme určite svedčí to, že je neustále obsadená.


Update: Lavičku bez slova demontoval a odviezol magistrát mesta Bratislavy. The bench was removed without a word by Bratislava city Magistrate.

Update 2: There is a second proposal to build a new bench

Leveling the terrain

Final heights

Begining - distribution