Hradisko neštich

2020

Hypotetická rekonštrukcia veľkomoravského hradiska nad obcou Svätý Jur.
Pri čítaní knihy Pevnosť v Malých Karpatoch od Júliusa Vaváka ma nadchla myšlienka že by moje rodné Vajnory mali kedysi za Veľkej Moravy vlastné hradisko. Asi to bude pravda len vzdialene, napriek tomu som z tohto obdobia spracoval laickú rekonštrukciu podľa archeologických výskumov na hradisku Neštich vo Svätom Juri. Periodicky lokalitu ľudia obývali od halštatskej doby, najväčší rozmach zrejme zažilo hradisko za Veľkej moravy pred zničením a neskôr nahradením jeho funkcie hradom Biely Kameň. Na hradisku "Neštich" boli obývané len akropola a prvé predhradie, druhé, menej chránené predhradie zrejme slúžilo ako trhovisko/zhromaždisko/priestor pre dobytok. Na vrchole akropoly je doložená väčšia stredoveká stavba, dovolím si tvrdiť že podobne významná stavba tam možno stála aj skôr. Nižšie na akropole je doložená tzv. dielňa klenotníka s možným miestom výroby zasklievacích tabulí. Kostol sa zatiaľ nenašiel, možno bol drevený, prípadne (ako v tejto rekonštrukcii) sa skôr využíval kostol Sv. Juraja medzi mestom a hradiskom.

Hradisko Neštich

Hradisko Neštich

Hradisko Neštich